Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på vissa typer av gärningsmän, förekommer i några landskapslagar. För skamliga gärningar av en viss natur kunde gärningsmannen dömas till rättslöshet samt en bot som ursprungligen var 3 mark silver.

Finsk beskrivning

kolmemarkanmies*

rikollinen, joka oli tuomittu oikeuksia vailla olevaksi sekä (alun perin) kolmen markan sakkoihin

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 609.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

mindre man