Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person på landet som inte brukade ett hemman eller kronotorp och som försörjde sig på enklare hantverk. I stad var en gärningsman en person som inte hörde till borgana utan till den arbetande klassen och som försörjde sig på ett enkelt yrke. Gärningsmännen var efter 1773 befriade från alla personella utskylder så länge de hade fyra eller fler barn, till dess det yngsta fyllde åtta år eller de äldre barnen fått årstjänst, gick i lära eller försörjdes av andra.

Finsk beskrivning

käsityöläinen, ammatinharjoittaja

Henkilö, joka sai maaseudulla päätoimisen elantonsa käistöistä eikä maanviljelyksestä. Kaupungissa käsityöläinen oli henkilö, joka ei kuulunut porvareihin, vaan työväkeen ja sai elantonsa yksinkertaisesta ammatinharjoituksesta. Käsityöläiset vapautettiin vuodesta 1773 lähtien kaikista henkilökohtaisista veroista, jos heillä oli vähintään neljä lasta ja nuorin ei ollut vielä kahdeksaa vuotta tai vanhimmat lapaset ollet jo saaneet vuosipestiä, olleet opissa tai jonkun muun huollettavina.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 232.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 591, 620–621.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 138.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska käsityöläinen

Synonymer

sockenbödare
socknebödare