Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den rättshandling som innebar att en ofri man eller kvinna blev upptagen i ätten. Den kunde också innebära legitimering av frillobarn. Ättledning förekom i ättesamhället och påträffas endast i landskapslagarna. Den viktigaste rättsverkningen av ättledning var att den ättledde blev arvsberättigad efter sin far och sina fädernefränder. Om den ättledde saknade barn, syskon eller föräldrar ärvdes han av ättledaren.

Finsk beskrivning

sukuun ottaminen*; suvun jäseneksi ottaminen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk