Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på huvudman för adlig ätt, företräder ätten. Enligt adelsprivilegierna 1762 kunde representationsrätten överföras till annan adelsman av ätten.

Finsk beskrivning

päämies

Aatelissuvun päämies ja suvun virallinen edustaja. Vuoden 1762 aatelisprivilegioiden mukaisesti voitiin edustusoikeus myös luovuttaa suvun toiselle jäsenelle.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 191.

Wikipedia – the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org