Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de två urkunder som bevarats från mötet i Kalmar 1397. Det föreligger i original. Utfärdarna intygade att de bevistat kröningen av Erik av Pommern till kung i de tre nordiska rikena och lovade honom sin trohet och kärlek.

Finsk beskrivning

kruunajaiskirje (Kalmari)*

Kalmarin unionin perustamisen yhteydessä laadittu kuningas Eerik XIII Pommerilaisen kruunajaisasiakirja

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 296ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

hyllningsbrevet