Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som uppsatte, avfattade eller redigerade en skrivelse; länstjänsteman till vars uppgifter det också hörde att hjälpa allmänheten med nödvändiga skrivelser till myndigheterna, suppliker, ansökningar, testamenten m.m.

Finsk beskrivning

konsipisti*, kirjelmäinlaatija*

erilaisia kirjelmiä laatinut ja korjannut henkilö paikallishallinnossa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 150–151.