Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Inte två gånger”, inom domstolsväsendet att en sak som fått sin slutliga prövning inte kan tas upp på nytt.

Finsk beskrivning

ei kahdesti samassa (asiassa)

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska ei kaksi kertaa
Latin ne bis in idem