Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nobiliteten.

Finsk beskrivning

aatelisto, ylimystö

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin nobilis
Dåtida finska nobiliteetti, ylhäistö