Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok för anteckning av gjorda rekvisitioner.

Finsk beskrivning

tilauskirja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 829 (rekvisition).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal

Synonymer

rekvisitionsbok
rekvisitsbok