Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1700-talet en skriftlig handling med vilken något rekvireras, levereras, beställs, sänds eller tillhandahålls. Termen används också om det rekvirerade.

Finsk beskrivning

tilaus

1700-luvulta käytössä ollut kirjallinen asiakirja, jolla tilattiin, toimitetttiin tai lähetettiin. Käytettiin myös itse tilatusta asiasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 968.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/