Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600–1700-talet om den skriftliga rekvisitionen eller det rekvirerade. Från självständighetstiden blev ”rekvisit” en benämning på grunderna till att ett visst beteende ska rubriceras som brott, brottsrekvisit. Man skiljer mellan objektiva rekvisit som rör de yttre, faktiska, omständigheterna, och subjektiva rekvisit som rör gärningsmannens avsikt eller kunskap.

Finsk beskrivning

rikoksen tunnusmerkistö

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 828.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rekvisiitti; rikostunnusmerkistö
Latin requisitum

Tid

Svenska tiden
Självständighetstiden

1600-tal
1700-tal
1900-tal

1600-tal–1809 (Finland)
ca 1918–

Synonymer

brottsrekvisit