Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Redovisningar av tillgångar och skulder som ingår i början och slutet av huvudräkenskaper och huvudböcker.

Finsk beskrivning

tilitase, bilanssi

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 494 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 174.

Andra språk

Inga termer på andra språk