Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gods som en enskild person fått av kronan som säkerhet för lån.

Finsk beskrivning

panttitavara

omaisuus, jonka yksityishenkilö oli saanut kruunulta lainan takauksena

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 263.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

förpantningar
pantegods