Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på uppbördsskrivare och fogdetjänare som assisterade kronofogden vid indrivningen av obetalda skatter och allmänna avgifter genom utmätning, pantsättning m.m. Han fick efter 1775 anlitas endast gällande mindre restskatter och skulder. Efter 1827 fick pantfogdar anlitas endast i nödfall.

Finsk beskrivning

panttivouti, ulosottomies

Nimitys, jota käytettiin veronkantokirjurista ja voudin apulaisesta, jonka tehtävänä oli avustaa vuotia maksamattomien verojen ja yleisten maksujen perinnässä ulosmittauksen, panttauksen ja vastaavanlaisten toimenpiteiden avulla. Vuodesta 1775 lähtien sai vastata vain pienempien osaverojen tai velkojen perinnästä, vuodesta 1827 panttivoutia sai käyttää vain hätätapauksessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 882.

Karjala-tietokantasäätiö, Mikkeli/S:t Michel. Ordlista som utgår från innehållet i kyrkböcker från det avträdda Karelen.Sanasto, http://www.karjalatk.fi/sanasto.php

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/