Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet vid Kammarkollegium, inrättad 1675. En generalbokhållare och kamrerare med uppgift att föra generalböcker över rikets utgifter och inkomster hade dock anställts redan 1624. Efter 1810 upprättades rikshuvudböckerna av Statskontoret.

Finsk beskrivning

pääkirjanpitotoimisto*

valtakunnantilien pääkirjan laadintayksikkö, joka toimi kamarikollegion alaisuudessa

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 142.