Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brottmål där hovrätten hade sänkt ett i lag bestämt straff på grund av förmildrande omständigheter.

Finsk beskrivning

leuteraatiojuttu, leuteraatioasia

Rikosjuttu, jossa hovioikeus oli vähentänyt tuomiota lakiin kirjattua rangaistusta lieventävien asianhaarojen nojalla.

Källor

Cavallie, James & Jan (utg.) Lindroth , Riksarkivets beståndsöversikt. Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen I , 1:1 , Stockholm: Riksarkivet 1996 , I: 269.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/