Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullavgift införd 1772 per skålpund kaffe som importerades till Stockholm. Medlen användes till kyrkobygget i Adolf Fredriks församling och från 1775, när avgiften höjdes, till att underhålla kurhuset för veneriska sjukdomar. Kaffeavgiften utsträcktes 1776 till rikets alla stapelstäder och disponerades av huvudstadens polisväsende. Den avskaffades 1782.

Finsk beskrivning

kahvimaksu

kahvin tuonnista peritty maksu 1772–1782

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 51, 218.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

(1772)
1776–1782