Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning på ett kanslis personal, under svenska tiden särskilt personalen vid Kunglig Majestäts kansli och under autonoma tiden vid Hans Majestät Kejsarens kansli för Finland.

Finsk beskrivning

kansliahenkilökunta

Kuninkaallisen Majesteetin kanslian henkilökunta; Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslian henkilökunta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk