Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Princip enligt vilken behandlingen av ett ärende som avbrutits under en lagtima riksdag fortsätter under följande riksdag från det stadium där den avbröts, såvida nya riksdagsval inte har förrättats under tiden. Kontinuitetsprincipen berör endast riksdagarna under en och samma valperiod.

Finsk beskrivning

jatkuvuusperiaate, kontinuiteettiperiaate

Källor

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 192.

Tieteen termipankki : Vetenskapstermbanken i Finland : Bank of Finnish Terminolology In Arts and Sciences. Wiki-tietokanta : Wiki-databas , Tieteellisten seurain valtuuskunta : Vetenskapliga samfundens delegation m.fl. , kontinuiteettiperiaate eduskunnan päätöksenteossa : jatkuvuusperiaate.

Andra språk

Inga termer på andra språk