Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tid under vilken riksdagsmän kan lämna in motioner till riksdagen.

Finsk beskrivning

aloitteen jättöaika

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 424.

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 194.

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Inga termer på andra språk