Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional förvaltningsenhet under Post- och telegrafstyrelsen, vilken bestod av postkontoren och telegrafkontoren med deras filialer. Funktionerna fanns ofta under samma tak, särskilt på distriktets huvudort, och kallades post- och telegrafkontor. Distrikten förestods av en postinspektör.

Finsk beskrivning

posti- ja lennätinpiiri

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1927, 1928, 1940, 1950, 1951 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 25–27: 487–488 .