Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grad av skattefrihet på frälsejord. Yppersta frälse var sådant ypperligt frälse som vid sidan om andra förmåner också var befriade från allmän rotering, vilket innebar befrielse från skyldighet att under krig delta i roteringen.

Finsk beskrivning

hienoin rälssi*, veroista ja ruoturasituksesta vapaa rälssi

Verovapauden aste maaomaisuudessa. Hienoin rälssi oli etuoikeuksien ja verovapauden lisäksi vapautettu myös ruotujakolaitoksen piiristä eikä sillä ollut sodan aikana ruotuvelvollisuutta.

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .