Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning i Sverige på högsta befälhavaren för en här eller flotta.

Finsk beskrivning

armeijan ylipäällikkö

ylimmäinen sotapäällikkö

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 137.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pääkenraali