Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare inom Statsjärnvägarnas linjeförvaltning. Järnvägsläkare var vanligen en kommunal-, provinsial-, distrikts- eller annan offentligt anställd läkare som invid en större tågstation vid behov skötte läkaruppdraget som en bisyssla.

Finsk beskrivning

rautatielääkäri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900, 1920, 1940 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1070.

Andra språk

Inga termer på andra språk