Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om poststation av första klass som inte hanterade post som gick till utlandet eller värdepost såsom postanvisningar och -förskott och poststation av andra klass som endast tog emot och vidarebefordrade inrikespost.

Finsk beskrivning

X:n luokan postiasema

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1940, 1951.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 385 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1881: nr 10: § 104: 64 .