Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postanstalt med permanent verksamhetsställe på en viss ort, till exempel postkontor, postexpeditioner, poststationer och brevsamlingsställen.

Finsk beskrivning

vakituinen postitoimipaikka

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 704 (postanstalt).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/