Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Administrativ ränta fastställd (årligen, senare halvårsvis) av Finlands Bank för beskattningen och bankernas utlåning. Grundräntan infördes 1867.

Finsk beskrivning

peruskorko

Suomen Pankin alun perin vuosittain, sittemmin puolen vuoden välein julkistama korko verotusta ja laintoimintaa varten. Peruskorkoa on julkistettu vuodesta 1867 lähtien.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 45.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 512.

Andra språk

Inga termer på andra språk