Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de två grundskatterna på jord, jordeboksräntan eller ordinarie räntan. Grundräntan infördes på 1600-talet och avskaffades 1924. Den beräknades efter fastighetens normala avkastning.

Finsk beskrivning

pohjavero*

Jompikumpi maasta suoritettavista veroista, maakirjavero tai vakinainen vero. Pohjavero otettiin käyttöön 1600-luuvlla ja poistettiin vuonna 1924. Se laskettiin kiinteistön perustuoton mukaan.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 45.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 141, 258 (ordinarie ränta).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare