Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som 1920 lydde under Krigsministeriets allmänna krigsdepartement. År 1921 lydde den under Sanitetsexpeditionen vid samma ministerium och hörde till Veterinärsektionen inom expeditionen.

Finsk beskrivning

hevostäydennystoimisto*

sotilaskäyttöön koulutettavista hevosista vastaava toimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 67 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 71 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 833 (remont).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1115–1116. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk