Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialministeriets avdelning för nykterhets- och alkoholärenden. Inspektören lydde under överinspektören för alkoholtillverkningen.

Finsk beskrivning

alkoholin valmistuksen tarkastaja (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950, 1951.