Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Socialministeriets avdelning för nykterhets- och alkoholärenden.

Finsk beskrivning

alkoholin valmistuksen ylitarkastaja (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950.