Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning på Folkförsörjningsministeriets folkförsörjningsdistrikt.

Finsk beskrivning

kansanhuollon hallinto*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940.