Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ort vars skatter eller naturaprestationer var reserverade för bestämda (viktiga) ändamål som inte fick ändras.

Finsk beskrivning

korvaamaton alue*

Tiettyyn tarkoitukseen varattu alue, jota ei saa muuttaa.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 122.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

omistande orter