Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gods vars avkastning var anslaget till ett visst ändamål och som därför inte fick förlänas, bytas, säljas eller på annat sätt överlåtas åt annan.

Finsk beskrivning

luovuttamaton tilus

Tilukset, joiden tuotto oli määrätty tiettyyn tarkoitukseen ja joita tästä syystä ei saanut läänittää, vaihtaa, myydä tai muulla tavoin luovuttaa toisen haltuun.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 496 .

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 124.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 585 (omistlig).

Peterson-Berger, Einar , Lantmäteriets kartografiska verksamhet. Resultat och betydelse. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 257–297 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 264.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 254 (omistlig).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

omistande gods