Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Områden och hemman där kronans gods eller räntor inte fick bortförlänas eller säljas och där förbud mot jordavsöndring rådde under förra delen av 1600-talet (särskilt 1613, 1638 och 1641). Dit hörde ryttare- och knekthemman, till båtmanshållet och boställen anslagna hemman, kungsgårdarna, godsen kring vissa fästningar, akademier och allmännyttiga samfund såsom hospital. Till de förbjudna orterna hörde också skogar som skulle reserveras till bränsle för bergslagen m.m.

Finsk beskrivning

kielletyt paikkakunnat

Paikkakunnat, joilla kruunun tilat ja verotulot haluttiin säilyttää entisellään ja joilla palstoituskielto oli voimassa 1600-luvun alkupuolella. Termiä käytettiin myös metsäalueista, joiden puusto oli varattu kaivostuotannon tarpeisiin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 389–391. http://runeberg.org/nf/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

förbudna orter
omistande orter