Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tillhörde adeln eller prästerskapet.

Finsk beskrivning

etuoikeutettuun säätyyn kuuluva; aateliin tai papistoon kuuluva henkilö

Källor

Inga källor