Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om tullmyndighet: utfärda skriftlig kontrollhandling för transportgods; även förse transportgods med sådan handling som åtföljer godset.

Finsk beskrivning

tullipassitus

virallisen tullitarkastusasiakirjan laatiminen; tullitarkastuasiakirjan liittäminen kuljetettavan tavaran oheen

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/