Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom bedrägligt förfarande undvika att betala tull för varor och dylikt.

Finsk beskrivning

tullikavallus*

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 724 (försnillning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk