Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föregångare till Kammarkollegium (det senare inrättades 1634).

Finsk beskrivning

kamarineuvosto

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk