Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stab som tillsammans med lokalchefen ledde den enskilda skyddskårens verksamhet. Lokalstaben bestod förutom av lokalchefen av fyra medlemmar som valdes för ett år i taget av skyddskårens årsmöte.

Finsk beskrivning

paikallisesikunta

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1919 No 22 .

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 , 1919 No 22 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare