Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yrkesman vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning med uppgift att elda koldrivet lokomotiv samt att smörja detta och bistå lokomotivföraren med lokomotivets skötsel. Från 1922 fanns lokomotiveldare vid linjeförvaltningens depåsektioner.

Finsk beskrivning

veturinlämmittäjä

Valtionrautateiden palveluksessa toiminut ammattimies, jonka tehtävänä oli lämmiittää junan voimanlähteenä toiminutta höyrykattilaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare