Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försök att slå ihop postväsendet med gästgivarrörelsen som infördes 1718. Avsikten var att skapa ett system för vidarebefordran av både personer och postförsändelser. Försöket avbröts efter kungens död.

Finsk beskrivning

Kaarle XII:n postiuudistus

Källor

Linnarsson, Magnus , Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. (Diss.) , Lund: Nordic Academic Press 2010 .

Andra språk

Inga termer på andra språk