Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningschef för Järnvägsstyrelsens maskinavdelning och samtidigt medlem av Järnvägsstyrelsens kollegium. Maskindirektören ansvarade för att statsjärnvägarnas rörliga material var i gott skick.

Finsk beskrivning

konepäällikkö*

Rautatiehallituksen koneosaston johtaja.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1918 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 224.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32, 1922: nr 230 .