Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning, vilken lydde under Järnvägsstyrelsens byråavdelning.

Finsk beskrivning

rautatiesaarnaaja*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920.

Andra språk

Inga termer på andra språk