Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för sanitetsväsendet för den vita armén 1918 och medlem av den temporära Medicinalstyrelsen. Till överläkarens uppgifter hörde att sköta om det militära sanitetsväsendet till vilket bl.a. hörde att övervaka truppernas hälsotillstånd och sjukvård, utse sanitärer och sjuksköterskor till truppenheterna samt att föra statistik över sårade, sjuka och avlidna. Fältläkarna och sanitärerna var underställda överläkaren.

Finsk beskrivning

armeijan ylilääkäri (1918)

Källor

Bonsdorff, Hj. , von , Sjukvårdstjänsten i Finlands frihetskrig , Helsingfors: Söderström 1931 , 358.

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 4, 1923: 135.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Finska militärens Överläkare
överläkare vid Finlands trupper