Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet inom Försvarsministeriets sanitetsavdelning och senare en fristående byrå inom samma ministerium. Veterinärbyrån ansvarade för hälso- och sjukvården av försvarsmaktens djur samt anskaffandet och uppbevaringen av behövlig sjukvårdsmateriel.

Finsk beskrivning

Eläinlääkintätoimisto

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937 No 500 § 23 .

Tervasmäki, Vilho & Martti Vihtori Terä , Puolustusministeriön historia : 1, Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939 , Helsinki: Tammi 1973 , 97.

Andra språk

Inga termer på andra språk