Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läger för politiska fångar. Enligt vapenstilleståndsavtalet 1944 skulle Finland placera alla tyska och ungerska medborgare i interneringsläger. Även finländska kvinnor som var gifta med tyskar samt deras barn placerades i läger. Interneringslägren upphörde 1946, och de internerade frigavs. Benämningen används ibland även för de koncentrationsläger som uppsattes i Östkarelen under fortsättningskriget.

Finsk beskrivning

internointileiri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1035.

Määttälä, Mikko , Vihollisina vangitut : internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944-1947 , Jyväskylä: Atena Kustannus Oy 2011 .