Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påvlig diplomat av andra rangen, förhandlare, sändebud.

Finsk beskrivning

paavin lähettiläs

Alemman asteen paavillinen lähettiläs, neuvottelija tai viestinviejä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin internintius