Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förråd där kompaniet förvarade sin materiel.

Finsk beskrivning

kuormavarasto*, komppanian varasto*

paikka, jossa säilytettiin komppanian varusteita

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 610 (tross).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kompanitrossbod