Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kompromissrätt som 1766–1917 behandlade besvär rörande storskiftet, vanligen kallad ägodelningsrätt. Termen användes också i betydelsen ledamot av dylik rätt eller skiljeman i kompromiss- eller skiljenämnd.

Finsk beskrivning

välitysoikeus, välitystuomari

Välitysoikeus, joka vuosina 1766–1917 käsitteli isojakoa koskevia valituksia, yleisesti nimellä maanjako-oikeus (’egodelningsrätt’). Nimitystä käytettiin myös tällaisen oikeusistuimen jäsenestä tai välimiehestä välitys- tai sovintolautakunnassa.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 291.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1766): § 13: 174.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 186.

Andra språk

Dåtida finska välitysoikeus, kompromissioikeus, valio-oikeus; välitystuomari, kompromissin jäsen, valiotuomari

Synonymer

kompromissdomare
kompromissledamot
kompromissrätt